nabobil

Direkte bil fra Nabobil

nabobil
Reserverte plasser gjør det superenkelt å hente og returnere biler.

Nå har også Nabobil gjort det mulig å bestille bil direkte på nettet – helt elektronisk. Tidligere har man måttet kontakte bileierne i tur og orden for å forhøre seg om bilen som står tilbudt på Nabobil.no, faktisk er ledig.

Nabobils løsning er like enkel som Hyre, Bilkollektivet og Hertz bilpool. Velg bil, betal, hent, lås opp og kjør! Det fine med løsninger som dette, er at man kan leie bil impulsivt. «Fint vær – skulle vi ikke ta en tur til … ? Et øyeblikk, skal bare finne en bil…» – Akkurat sånn bør bildeling være.

Biler som blir automatisk akseptert

Bilene som blir automatisk akseptert, er satt av til utleie sånn at det er mulig for Nabobil å holde rede på når de er tilgjengelige. Dette er biler som eies av bilforretninger og profesjonelle utleiere – og som har valgt å benytte Nabobils tekniske plattform. Skal du leie fra private bildelere, kreves det fremdeles at du sender forespørsel til de enkelte bileierne. Du må forhøre deg om bilen som tilbys på nettet, faktisk er ledig. Ofte må man kontakte flere bileiere. Det hjelper lite at bileiere kan flagge bilen sin som «Garantert ledig» uten at den er det. Nabobil oppfordrer til å kontakte 3 bileiere samtidig i håp om å få minst ett tilslag. I 2020 bør det være mulig å lage bedre løsninger – og jeg tror det kommer snart.

Nabobil blir Getaround-Nabobil

Etter å ha blitt oppkjøpt av den internasjonale bildelingsselskapet Getaround vil Nabobil lansere et helt nytt konsept – som foreløpig er satt på hold på grunn av Corona-pandemien.

getaround
Snart nytt navn og logo. Nabobil blir Getaround – Nabobil.

Se også

bildeling
Hertz Bilpool, Hyre eller Nabobil?
bildeling
Oslo åpner egne p-plasser for bildeling
bildeling
Elbiler – som skapt for lease og leie!

Annonser

Hertz BilPool, Hyre eller Nabobil?

Bestill, lås opp – og kjør!

Bildeling

Bildeling kan erstatte egen bil, – eller bil nummer to eller tre, om du vil. Mange vegrer seg for å ta steget – selge egen bil og bruke leiebil. Det kreves en terskel for å føle seg vel i leiebil. Det er en vanesak. Jo oftere man leier, jo mer fortrolig blir man med ordningen. Men én ting er veldig viktig: Skal bildeling fungere i praksis, må det være like enkelt å bestille bil som det er å kjøpe billett på Ruter-app’en. Da blir forskjellen mellom bildeling og egen bil bare at du henter bilen i en annen garasje – ikke din egen.

To femmere og en treer

Det finnes flere aktører innen bildeling. Ny teknologi gjør det mulig å allokere kjøretøy dynamisk – mens man er på farten. Terjes biler har testet de tre største bildelingsordningene i Oslo-området, Hertz BilPool, Hyre og Nabobil. To av selskapene fikk terningkast fem. Det tredje fikk en treer. Det er teknologien som skiller dem.

Pluss for spontanitet – minus for bilvask

Testen vektlegger flere forhold. Hvordan bilparken er, hvor lett det er å bestille, hvor lett det er å hente og returnere bil, og til slutt priser og egenandel. I praksis er det ikke bare pris og tilgjengelighet som bestemmer valg av bildelingsselskap. Noe vi selv vektlegger høyt, er muligheter til å bestille og plukke opp en ledig bil spontant. Et annet viktig punkt er vasking. Ingen vasker bilen sin etter hver tur, – dessuten har ikke lakken godt av det, heller.

  Hertz BilPool Hyre Nabobil
Bilpark
-nye biler 6 5 2
-mangfold 6 5 6
-tilstand 4 5 4
-utbredelse 4 3 6
Bestilling
-søk 5 6 2
-enkelhet 5 6 1
-spontanitet 6 6 0
Hente bil
-enkelhet 5 6 3
-pålitelighet 4 5 3
-skadekontroll 4 3 5
Returnere bil
-enkelhet 6 5 3
-tanking 4 6 1
-vasking 6 3 0
Pris
-timesleie 6 6 2
-dagsleie 1 6 6
-helgeleie 5 3 3
-ukesleie 0 2 5
Forsikring
-pris 4 3 3
Totalt (81) (84) (55)

 

Bilparken

Hertz BilPool

Hertz BilPool har plassert biler i hele StorOslo-området og drifter varebilutleie ved alle IKEA-butikkene i Norge. Det er god variasjon av merker og type biler. De er sjelden eldre enn 1,5 år og ettersees regelmessig av utleier.

Hyre

Hyre har opphav i Møllergruppen. Derfor består bilparken for det meste av biler fra Volkswagen-gruppen, enten plassert ut av Møller eller av deres personkunder. De fleste bilene er nye, mens andre, privateide biler, kan være opptil 5 år gamle. Hyres biler befinner seg kun innenfor Oslos grenser.

Nabobil

Bilene som tilbys gjennom Nabobil, er I hovedsak privatpersoners biler, og danner således et gjennomsnitt av den norske bilparken. Det er påfallende mange eldre biler. Hvis man ønsker å leie en – si ti år gammel bil – kan man lese tidligere leietakeres anbefalinger for å vite hvilken tilstand bilen egentlig befinner seg i. Nabobil er etablert over hele landet.

 

Bestilling

Hertz BilPool

Man kan søke ledige biler både på hjemmeside og via app. Vi foretrekker hjemmesiden fordi app’en en stund ikke dekket alle utleiestedene. Hjemmesiden fungerer bra. Det er lett å finne ledige biler. Bilen kan hentes umiddelbart etter bestilling. Bilder viser kun merke/modell – ikke den faktiske bilen.

Hyre

Man kan kun bestille via Hyres app. Den fungerer fint. Det er lett å finne ledig bil på kartet. Bilen vises på kartet i realtime. Når den vises, er den på plass. Det finnes en egen «Kjør nå» funksjon hvor man kan finne biler som er tilgjengelige i øyeblikket og hvor lenge de kan leies. App’en viser et bilde av den bilen du faktisk kan leie og hvor mye strøm eller drivstoff det er på den.

Nabobil

Bestilling skjer via hjemmeside eller app, og består av chattemeldinger mellom leietaker og bileier. Hele bestillingssystemet er statisk, tidkrevende og gammeldags. I praksis fungerer det også svært dårlig. Noen bileiere er sene med å gi svar. Ofte er ikke bilen tilgjengelig for bestilling, selv om den vises som ledig – eller sågar «garantert ledig». Videre er oppgitt adresse ofte ikke sammenfallende med bilens hjemsted. Konseptet er ikke hensiktsmessig for å bestille bil for umiddelbar bruk.

 

Hente bil

Hertz BilPool

Du mottar SMS fra Hertz BilPool fem minutter før bilen kan hentes. Det er meningen at bilen skal befinne seg på oppgitt adresse, men du er prisgitt at tidligere eier har returnert i tide og plassert bilen på korrekt plass. Bilen låses opp med medlemskortet eller ved å sende svar på den mottatte SMS’en. Inne i bilen ligger det et skadeskjema hvor man kan se hvilke skader som allerede er registrert. Oppdager man skader ut over de som er notert på skjemaet, skal man ringe før man starter bilen, eller kan man bli holdt ansvarlig. Problemet med skjemaet er at det er slurvete utfylt og vanskelig å se noteringene. Det kunne med fordel ha vært laget en nettbasert løsning for dette.

Hyre

Kartet i app’en viser hvor bilen faktisk befinner seg i øyeblikket, og hvor mye strøm/drivstoff den har. Du kjører App-funksjonen «Lås opp» når bilen hentes. All kommunikasjon mellom deg og bilen skjer via Bluetooth. Av og til må du prøve flere ganger. Det finnes ingen skadeskjema. Du må selv sikre bilder av bilens tilstand før og etter ved å ta og laste opp bilder via app’en.

Nabobil

Nabobil tilbyr også en app-løsning for «overta uten nøkkel» hvor man kan hente og returnere bil uten personlig møte mellom selger og kjøper. Denne app’en fungerer bra. Problemet er at kun ytterst få bileiere har valgt å installere systemet i bilen. Uten «nøkkelfri adgang» er man prisgitt å avtale et møte med utleier. Noen utleiere benytter seg av nøkkeloppbevaring i nøkkelboks som åpnes med kode, eller nøkkeloppbevaring hos nærmeste Seven-eleven.

 

Returnere bil

Hertz BilPool

Returnere bil skjer veldig raskt. Man legger nøkkelen tilbake i hanskerommet og låser bilen med medlemskortet, – eller venter til den låser seg selv. Tanking behøves kun når det er under halv tank. Unnlater man da å tanke, påløper et gebyr på 500 kroner. Tanking skjer ved hjelp av bensinkortet som alltid ligger i bilen. Man behøver ikke å vaske, – bare ta med seg tingene sine og riste eller børste mattene.

Hyre

En egen funksjon i app’en tar deg gjennom låsing av bilen og fotografering for å dokumentere tilstanden da du leverte den. Du behøver ikke tanke før du returnerer. Pris for drivstoff beregnes automatisk i app’en – normalt 2 kroner mer enn pumpepris. Hvis du tanker mer enn du har brukt, får du refundert en literpris som tilsvarer 1 krone mer enn på pumpen. App’en oppfordrer leietaker til å spyle over bilen, men det fremkommer et sted at dette ikke er nødvendig ved timesleie.

Nabobil

Returnere med «overta uten nøkkel» er like enkelt som Hyre. Men siden veldig få bileiere har valgt dette, må man avtale sted og tidspunkt med utleier. Ønsker du å avslutte før avtalt tid, må nytt møte avtales. App’en til Nabobil hjelper deg å ta bilder av bilen. Nabobils policy er at man leverer bilen i den stand man fikk den. Det vil for mange innebære full vask eller avspyling før man kommer tilbake med bilen. Man må også tanke opp til tilsvarende nivå, ellers påløper et gebyr. Nivåene er «tom», «kvart», «halv», «tre-kvart» og «full». Problemet er at man ofte ender med å tanke for mye. De færreste av oss vet hvor mye vi må tanke for at tanken skal bli tre-kvart full.

 

Pris

Hertz BilPool

Det er komplisert å beregne pris. Først er det en medlemsavgift som bestemmer de øvrige satsene beregnet av leietid og kjørte kilometre. Den uoversiktlige prisstrukturen bestemmer hva slags bruk Hertz BilPool egentlig ønsker. Ved «feil» bruk faller leien langt over hva tilsvarende leiebil ville ha kostet over Hertz’ ordinære utleieskranker. Timesleie og weekend-leie fungerer prismessig bra. Prisstrukturen gjør at leie utover én ukesdag ender med urimelige høye priser.

Hyre

Hyres leiepriser er enkle og forstå, og ganske lave. Alle bilgruppene har samme priser. 150 km er inkludert Det må betales en km-avgift for overskytende kilometre. Faste døgnpriser gjør det fordelaktig å leie over flere dager, uavhengig om det er helg eller hverdag.

Nabobil

Nabobil overlater til hver bileier å bestemme pris og km-grense. Leietakere behøver ofte å bla gjennom flere biler for å finne de gunstigste prisene. Ser man bort fra biler som åpenbart er feilpriset, er prisnivået på Nabobil gunstig pr døgn. Kun få bileiere tilbyr leie på timebasis.

 

Forsikring

Hertz BilPool

Dekket via Gjensidige. Standard egenandel er 6 000 kroner men kan reduseres til 2 000 for 100 kroner. 6 000 er i tråd med hva de fleste har på sin egen bil.

Hyre

Dekket via IF. Standard egenandel er 12 000 kroner og kan reduseres til 2 000 for 100 kroner pr dag. Anbefales, da 12 000 er litt mye.

Nabobil

Standard egenandel er 12 000 kroner. Kan reduseres til 6 000 for 50 kroner pr dag eller 60 kroner pr dag for varebil. Anbefales. For 100 kroner pr dag eller 120 kroner for varebil kan man redusere egenandel til 2 000

Hertz BilPool, Hyre eller Nabobil
Kult registreringnummer!

 

Priseksempler

To typer leieforhold er prisberegnet. Det ene er weekendleie av varebil, det andre timesleie av billigste tilgjengelige bil. Bestillingen er gjort fra Sjølyst, Oslo.

1. Hertz BilPool, 2018 Toyota ProAce varebil, Karenslyst allé
2. Hyre, 2018 VW Transporter, CC Vest
3. Nabobil, 2014 Ford Transit Custom, Thunes vei
  1 2 3
Avstand til bil: 250 m 3 000 m 900 m
3 dager / helg: 1 299 2 025 1 470
Km (494): 1 482 110 0
Drivstoff (35 l * 16,-): 0 560 560
Egenandelreduksjon: 0 (300) 180
Vask (3 polletter): 0 120 120
Totalt: 2 781 *) **) 2 815 **) ***) 2 330 **)
1. Hertz BilPool, 2018 Hyundai i10, Karenslyst allé
2. Hyre, 2018 Seat Ibiza, Drammensveien
3. Nabobil, 2012 Toyota Verso, Lysaker
  1 2 3
Avstand til bil: 250 m 250 m 2 200 m
Timer (3): 117 210 400
Km (54): 162 0 0
Drivstoff (5 l * 16,-): 0 80 80
Egenandelreduksjon: 0 (100) 50
Vask (2 polletter): 0 0 80
Totalt: 279 *) **) 290 **) ***) 610 **)

*) I tillegg betales her medlemsavgift kr 199 pr måned. Det finnes ulike abonnement. Prisene i eksempelet er beregnet med abonnement «Small» som er beregnet for de som bruker tjenesten et par ganger i måneden.
**) I tillegg betales bompenger med 25% mva-påslag.
***) Egenandelreduksjon ikke medberegnet. Med reduksjon, kr 100 pr dag, blir egenandelen redusert fra 12 000 til 2 000. Egenandelen for de to andre er 6 000.

 

Konklusjon

Hovedgrunnen til at Hertz BilPool og Hyre oppleves som bedre enn Nabobil, er at de førstnevnte har tatt i bruk datateknologi som Nabobil enten ikke disponerer, eller kan påtvinge sine private bileiere. Det oppleves som en systemfeil når Nabobil presenterer biler til leie – uten at de faktisk er ledige. Dette er Nabobils største utfordring. Det anbefales også at de utformer felles retningslinjer for priser.

Det som muliggjør bildeling, er først og fremst ny teknologi. Som bildelingsbrukere ønsker vi for eksempel følgende klikkemønster: Jeg trenger bil «Nå». Jeg er «Terje», befinner meg «På jobben» og bilen skal være «BMW i3», I fremtiden kommer den kanskje kjørende av seg selv. Inntil videre kan vi godt spasere bort å hente den selv.

Se også

Oslo åpner egne p-plasser for bildeling
Elbiler – som skapt for lease og leie!
Direkte bil fra nabobil

Naboens Transit Connect

Transit Connect
Med total høyde på 1,86 går Transit Connect trygt under makshøyden som her er 2,10.

-Har du tatt naboens bil?!

Stor munterhet hos mannskapet på ISI gjenbruksstasjon i det jeg åpnet bakdørene på varebilen. Registreringsnummeret «NABOBIL» sa klart hvor jeg hadde hentet bilen. Den sto i nærheten av der jeg jobber, og kunne låses opp med en app. Nabobil er bileiernes Airbnb. Private bileiere lar andre leie bilene sine når de ikke trenger dem selv. Et alternativ til bilpool og leiebil. Du kan også leie denne bilen på www.nabobil.no.

Varebil i alle klasser

Ford har et helt komplett varebilprogram. Transit Courier (4 m), Transit Connect (4,5 m), Transit Custom (5 m) og Transit (5,5 m). Kveldens bil er en Transit Connect lang utgave. Fordelen med den lange utgaven er at man kan få inn gjenstander over 2 meter. Forbausende mange objekter innen flatpakkede møbler, hjemmeinnredning og byggeutstyr er nemlig på rundt 2 meter. I tillegg finnes det en gjennomlastingsluke i veggen til varerommet .

Lang utgave (L2)

Det var forrige helgs garasjerydding som gjorde at jeg leide en varebil. En anselig mengde sammenbuntet pappemballasje, hardpakkede sekker med malingsplast og julepapir var pietetisk sortert for gjenbruksstasjonen på ISI – dit Bæringene frakter søppelet sitt. Kommer du med en varebil full av usortert søppel, kan det ta lang tid på stasjonen. Det lønner seg derfor å sortere hjemme i egen garasje før man begir seg av gårde.

Transit Connect
Ford Transit Connect fåes i både kort og lang utgave. Dette er den lange.

«Naboens» Transit Connect ble bare litt over halvfull etter at jeg hadde lastet opp. Å velge lang utgave har ingen negative konsekvenser for kjøreegenskapene. Tvert i mot. Den får likevel plass i vanlige parkeringsfelter, skjønt med hengerfeste stikker den så vidt over 5 metersgrensen. Jeg synes lasterommet er imponerende stort til å være en liten varebil.

3 seter

Setearrangementet er 1 + 2, altså en 3-seter, gitt at tredjemann er litt sporty. Innredningen ga meg flashbacks til gamle Transit mk1 og D-serie. Gode minner om enkle og funksjonelle nyttekjøretøy. Nye Transit Connect føyer seg inn i denne rekken. Jeg finner meg godt til rette bak rattet. Det føles luftig. Frontruten er enorm, som en buss. Dashbordet følger Ford’s tema med et stort midtplassert knappe-cluster. Mer praktisk enn elegant. 2018-modellene har fått en oppgradering av dashbordets infotainment-del.

Transit Connect
Det er lett å kjenne igjen Ford’s interiør.

 

1,5 TDCI med Powershift

Motoren er 1,5 TDCI som yter 120 HK og dreiemoment på 270 Nm mellom 1750 og 2600 omdreininger. Den er støysvak og yter som en 2-liter gjorde for et par år siden. Ford var tidlig ute med å downsize motorene sine. Passer man på å holde seg innenfor det gunstige turtallsintervallet, tror jeg det er mulig å kjøre svært økonomisk med denne bilen. Automatkassa gjør en glimrende jobb i så måte. Powershift er Ford’s dualclutch-løsning. Sammenlignet med Volkswagen’s DSG, virker det som om førstegiret i Ford’s 6-trinnskasse er noe høyere enn i 7-trinnskassene fra VW/Audi. Automatclutchen griper litt hardere ved igangkjøring. Jeg noterte meg også at man kan kjenne på girspaken at et gir er koblet inn, akkurat som en manuell girspak. DSG girspaken er til sammenligning helt død.

Ford er kjøreglade biler. Transit Connect ligger godt og stødig på veien og styringen er direkte, til varebil å være. Drivverket er som skapt for en bil som dette. Motoren var knapt hørbar. I lav hastighet slipper man ikke unna et «boomy» lydbilde som er typisk for varebiler. I landeveisfart forsvant det gradvis. Dette er en bil som trives godt på landeveier og motorveier. Oppover E16 den siste bakken, i 90-sonen mot ISI, holdt Powershift sjettegir uanstrengt mens turtallet var under 2000. Da fikk jeg lyst til å ta bilen på en ordentlig langtur, – over Sollihøgda og helt til vestlandet, eller der omkring.

– Men det får bli en annen gang.

 

Transit Connect
Ford Transit Connect med 1,5 Tdci og Powershift er en fin kombinasjon for alle distribusjonsoppdrag.
Transit Connect
Instrumentpanelet.
Transit Connect
Powershift er Fords dobbeltclutch løsning. Shiftene var godt programmert til turbo-dieselens momentkurve.
Transit Connect
Infotainment-displayet er oppgradert i 2018-modellene. Dette er displayet i 2016-modellen med DAB-radio.
Transit Connect
Kult registreringnummer.
Transit Connect
Ferdig lastet og klar til avgang!

 

Se også

Transit Connect
Peugeot Partner.
Ford Transit Custom
Ford Transit Custom

 

 

 

 

 

 


Fakta Ford Transit Connect


Fåes i 2 lengder L1 og L2. L1 laster 2,93 kubikkmeter, L2 laster 3,63 kubikkmeter. Begge kan ta 2 europaller.

Veil. priser (feb. 2018):
254 000 L1 1,5 TDCI 100 HK Trend
279 000 L1 1,5 TDCI 100 HK Powershift Trend
266 000 L2 1,5 TDCI 120 HK Trend
291 000 L2 1,5 TDCI 120 HK Powershift Trend

Ytre mål (Lengde/bredde/høyde i cm):
L1: 441/183/186 cm
L2: 481/183/186 cm

Kilde: www.ford.no

Linker:

Automobile Catalog: Dreiemomentkurve 1,5 TDCI 120 HK
Euro NCAP: Gode resultater i sikkerhetstester – 2013.
www.Nabobil.no
ISI gjenvinningsstasjon