pris

Endeledd

Ytre endeledd på plass.

Behov for nye ytre endeledd på ungdomsbilen – begge sider.

De gamle var tight’e, men gummimansjetten som holdt på smørefettet hadde sprukket. Ingen akutt problem så lenge man presser inn litt fett så de ikke tørker ut. Men det ser litt shabby ut. Dessuten reduseres levetiden på kula ettersom støv og skitt kan trenge inn.

Endeleddene er forbindelsen mellom tannstangstyringen og hjulene. De sørger for at hjulene svinger når du vrir på rattet, samt at vertikale bevegelser i hjulene fanges opp så de ikke påvirker styringen. Det finnes ett ledd inne ved tannstangstyringen (indre endeledd) og ett ute ved hjulet (ytre endeledd).

En sprukket gummimansjett gir normalt enerfeil på EU-kontroll. Toerfeil gis ved såkalt «stor slitasje». Jeg mener å ha lest at det er 4 mm eller der omkring. Egentlig burde de skiftes før slitasjen kommer så langt. Hvis bilen din ikke lenger følger et regelmessig serviceprogram, får du ikke beskjed før ved EU, og da de skiftes. Går slitasjen langt nok, kan kuleleddet ryke, og da velger hjulet sin egen vei.

Endeledd koster et sted mellom 150-500 kroner pr side. En mekaniker behøver mellom 15-30 minutter på jobben. Jeg gjetter at deler og jobb kommer på omlag 1 500 kroner. Men det er ikke alt. Verkstedet kommer kanskje til å insistere på at du tar forstillingskontroll eller firehjulskontroll. Sist gang jeg bestilte det, kostet det meg 2 000 kroner, altså dyrere enn hva det koster å skifte selve endeleddet.

Avstanden mellom tannstangstyringen og hjulene bestemmer spissingen av hjulene. Endres avstanden, reduseres bilens kjøreegenskaper og du får ekstra dekkslitasje. Skifter du leddene selv, kan du ved hjelp av enkle kontroller og krysskontroller sikre at avstanden ikke endrer seg. Skift endeledd(ene) først. Så kan du i etterkant vurdere om du trenger forstillingskontroll/firehjulskontroll.

Selve jobben er ganske enkel. Det du trenger, er et par gode fastnøkler og et pipenøkkelsett. Sjekk at du har riktige dimensjoner før du begynner på jobben. Jeg trengte en 17 mm pipe, en 22 mm og en 14 mm fastnøkkel, nebbtang og gummihammer/gummiklubbe e.l.

Det finnes mange gode bruksanvisninger på Youtube.com om hvordan du skifter ytre endeledd, eller «outer tie rod» som det heter på engelsk.

Legg merke til mutterne som er angitt på bildet. Den ene låser ytre og indre endeledd sammen, den andre låser fast kuleleddet. Det kan lønne seg å sette inn begge med CRC rustløser før du begynner å skru. La det gjerne stå å godgjøre seg en stund.

Fjern eventuell låsesplint til mutteren som holder kuleleddet på plass.

Skru ut mutteren under kuleleddet. Jeg brukte en 17 mm pipe.

Løsne kuleleddet. Det sitter ofte fast selv om mutteren er ute. Det finnes flere typer kuleleddavtrekkere på markedet. Mine løsnet lett med et kakk med gummihammer mot ytterleddsstaget – ikke direkte på bolten under kuleleddet, da det er en viss fare for at det skades slik at du ikke får det gjennom.

Kontroll 1. Tell og noter hvor mange gjengeriller det er bak mutteren på det indre endeleddet.

Løsne mutteren på det indre endeleddet. Dette gjøres enklest mens kuleleddet er montert. Jeg satte det derfor midlertidig på plass igjen. Mutteren på det indre endeleddet satt veldig hardt, til tross for at jeg brukte en stor 22 mm fastnøkkel. Et par kontante kakk med gummihammer på fastnøkkelen gjorde imidlertid susen.

Kontroll 2. Skru mutteren bakover og noter deg eksakt hvor mye. Jeg valgte én omdreining.

Kontroll 3. Når du skrur ut det ytre endeleddet, skal du notere eksakt hvor mange omdreininger du trenger før leddet løsner.

Kontroll 4. Sjekk at nytt og gammelt endeledd er like store. Noter eventuell differanse.

Skru det nye ytre endeleddet inn på det indre endeleddet. Vær nøye at antall omdreininger stemmer med kontroll 3.

Deretter strammer du mutteren fra det indre endeleddet mot det ytre endeleddet – like langt som du noterte i kontroll 2 (f.eks. en omdreining).

Etter tilstramming skal antall synlige gjengeriller på indre endeledd stemme med kontroll 1.

Hvis du på dette tidspunktet har hatt full klaff på samtlige 4 kontroller, kan du trygt fullføre monteringen. Det nye leddet er satt inn med samme lengde som det gamle, noe som gjør at du ikke er nødt til å utføre forstillings-/firehjulskontroll.

Hvis kontroll 1 og 2 ikke stemmer, bør du forsøke å skru endeleddet inn på nytt og telle omdreininger.

Hvis kontroll 4 ikke stemmer (lengdeforskjeller mellom nytt og gammelt endeledd) må du kompensere med låsemutteren. Et skyvelær kan være nyttig. Her er det lett å gjøre feil, noe som taler for at du bør vurdere å bestille forstillings-/firehjulskontroll okke som.

Her justeres spissingen på ene siden.

Sett kuleleddet på plass og fest med låsemutter, og ev. låsesplint. Du skal dra til med et bestemt moment (Civic 33 ft/lb eller 45 Nm) som tilsvarer mindre enn halvparten av momentet for hjulbolter. Ikke bruk for kraftig arm.

Sluttkontroll: Sjekk at rattet står i midtstilling når hjulene peker rett frem.

Husets ungdomsbil klar for nye oppdrag med nye endeledd.