Bristol klinger godt i anglofile ører – ikke bare på grunn av byen med samme navn, men Bristol Aeroplane Company som også hadde en bilavdeling. Denne ble etter 2. verdenskrig skilt ut som eget selskap, Bristol Cars Ltd. Bilene ble håndlaget i små serier av glassfiberkarosserier for spesielt interesserte entusiaster frem til 2011 da selskapet ble satt under administrasjon. I 2020 ble selskapet lagt ned.

Bristol Blenheim

Siste ledd i en serie karakteristiske GT-biler fra den tidligere flyfabrikken. Blenheim var et av Bristols lette bombefly fra 2. verdenskrig.

Bristol Fighter

2 bilde

Bristol 401

1 bilde

longchamp