Elbil

Elbil omfatter temaer om å eie, kjøre og lade elbiler.

Den beste motorvei?

motorvei
På motorveien. Foto: lembit/Depositphotos.com

Skal du kjøre gjennom Europa, er det motorveier som gjelder. Jeg har rullet terning over motorveier gjennom 6 forskjellige land – og har kåret en vinner!

 

En motorvei, er en motorvei, er en…

Vi fikk en fin tur denne gangen også. Tre dager på motorvei gikk som en drøm, takket være motorveiene, servicetilbudene langs veien og de andre trafikantene. Motorveiene består ikke bare av vei, men er også et internasjonalt «samfunn» som leverer alt hva veifarende fra alle Europas hjørner trenger på reisen. Derfor tenker jeg at har du sett én motorvei, har du sett dem alle.
 
Men er alle veiene like gode?
 
Vi har kjørt AP7 i Spania fra Barcelona til Frankrike. Deretter A9, A7, A6 og A36 via Lyon til Alsace, Bundesautobahn 5 og 7 gjennom Tyskland via Hannover til Danmark, deretter E45 og E20 over Øresundbroen og E6 gjennom Sverige til Oslo.

Veistandard

Veiene i Spania og Frankrike er en del av Vinci Autoroutes. I Spania er motorveiene nedbetalte og gratis, mens det kostet €80 å kjøre gjennom Frankrike. Veistandarden i Spania er god, men enkelte partier av veien virker underdimensjonert i forhold til fartsgrensen på 120 km/t. I Frankrike er veistandarden glimrende og tåler fint 130 km/t.
 
I Tyskland, derimot, synes vedlikeholdet av veiene å ha vært neglisjert i mange år. De er rett og slett så dårlige at jeg var redd for at dekkene skulle bli ødelagte. Det pågår veiarbeid «over alt» og de blir neppe ferdig på flere tiår. Nedslitte 4-feltsveier med tette påkjøringsramper og avkjørsler, minner lite om hva man forventer av klasse A-motorveier.
 
Veiene i Sverige får toppscore – ikke bare for veistandarden, men også for hvordan de er lagt i landskapet. Veiene i Danmark er omgitt av vegetasjon og jordvoller. Selv om standarden er god, er det kjedelig at man ikke kan følge med på landskapet omkring.

 

Øresundsbroen. Foto: hansenn/Depositphotos.com
Storebæltsbroen. Foto: hansenn/Depositphotos.com

Servicetilbud

Man skal ikke behøve å forlate motorvei-systemet for å tanke, lade, etterfylle luft, spise eller oppsøke et toalett. I Tyskland varsles man løpende om hvor langt det er både til neste – og etterfølgende servicestasjon. I Frankrike betalte vi bompenger, men kunne til gjengjeld benytte svært gode og trygge servicesteder langs veien, blant annet med gode toaletter. Siden Spania ikke lenger tar bompenger, er vi usikre på om servicetilbudet i Spania blir opprettholdt. Vi oppleve at Circle K tar betalt for å bruke toalettene i Danmark og Sverige. Rasteplassene er sentrert rundt Circle K og Q8-stasjoner. I Sverige har Trafikverket etablert fine rasteplasser med gratis toaletter.

Lademuligheter

Hadde vi gjennomført samme reise for 4 måneder siden, ville vi hevdet at Frankrike ikke var egnet for elbiler. I dag er situasjonen helt annerledes. Alle ladestasjonene vi har vært innom – Tesla og andre – er etablert i løpet av de siste 4 månedene – flere med mulighet for å betale med bankkort. Tesla-laderne ligger utenfor motorvei-systemet. Selv om de er billigere, foretrakk vi hurtigladere som lå innenfor bomstasjonene.
 
Vi hadde forventet at utbyggingen av ladestasjoner i Tyskland hadde kommet lenger. Vi fant eldre ladere som knapt nok kunne dekke etterspørselen på en vanlig hverdag i oktober. Både i Frankrike og Tyskland var servicesteder med ladestasjoner skiltet fra veien med egne ladesymbol. Skilting av ladestasjoner var ikke like godt gjennomført i de nordiske landene. Det er viktig at det finnes skilter til ladestasjonene langs veien, så slipper man å søke på en skjerm mens man kjører. I Sverige var det flere steder mulig å observere ladestasjonene fra motorveien.

 

motorvei
Fransk bomstasjon. Foto: spech/Depositphotos.com

Kjørekultur

På kontinentet forventes det at man holder seg til høyre på motorveiene og bruker feltene på venstre side til forbikjøring. I Tyskland forventes det at man legger seg inn til høyre – såfremt det er mulig – hvis man blir innhentet av et annet kjøretøy. På den måten får man utvilsomt flere biler gjennom motorveien på samme tid – spesielt på strekninger med fri fart.
 
I Frankrike kjører mange i «rykk og napp». De gir full gass når de «kaster» bilen ut for å kjøre forbi – og reduserer farten like brått etter at de har lagt seg inn til høyre. Begge deler skaper uro i trafikkbildet, og hemmer flyten i trafikken.
 
I de nordiske landene følges ikke prinsippet om å legge seg inn til høyre like strengt. I Norge velger mange å kjøre i venstrefeltet over lange strekninger til tross for at bakenforliggende trafikk ønsker å passere. Sett med norske øyne er dette normalt – «veien er fri for alle». Sett med kontinentale øyne, derimot, virker det arrogant at én bilist velger å blokkere andre trafikanter fra å kjøre forbi, og jeg ser tydelig hvordan dette hemmer kapasiteten på motorveien. Dansker og svensker er generelt flinkere til å skifte felt uten å ødelegge flyten i trafikken.
 
På tyske motorveier så vi flere ganger voksne menn i kostbare raske biler kjøre i «fri fart», tett fulgt av ungdommer i eldre biler. Det var tydelig at de kappkjørte. Bør ikke voksne mennesker vise ansvar overfor de yngste trafikantene?

 

Land ES FR DE DK SE NO
Veistandard
Servicetilbud
Lademuligheter
Kjørekultur
Totalt 17 21 13 18 22 18

Sverige vinner på gode veier og dyktige bilførere. Frankrike havner på 2. plass. Vi elsker motorveiene og de nye ladestasjonene, men mange franske sjåfører har problemer med å holde flyten. Norge og Danmark havner på delt 3. plass. Danskene har bedre kjørekultur enn nordmenn, men taper noe på skjulte og dårlig skiltede service-stasjoner og lademulighetene langs veien er ikke helt på høyde med Norge. Spania kommer på nest siste plass på grunn av få lademuligheter. Tyskland er vakkert, spesielt mot syd, men veiene er nedslitte og enkelte tyskere kjører uvørent fort. Alle ulykkene vi så på veien, skjedde i Tyskland.

Et par tips

Rettungsgasse
Jeg tror ingen kan kjøre gjennom Tyskland uten å oppleve kø. Da er man pliktig til å sørge for at utrykningskjøretøy har fri passasje. Den passasjen skapes mellom de to feltene som ligger lengst til venstre, det vil si at bilene i venstre felt legger seg godt ut til venstre før de stanser, og at bilene til høyre klemmer seg sammen mot høyre. Dette fungerte fint. Er det kø på motorveien, kommer det jo ofte et utrykningskjøretøy forbi.

Omkjøringen nord for Göteborg
Som kjent forsvant en del av E6 i kvikkleireskredet i Stenungssund nord for Gøteborg. Kommer du sørfra, vil trafikken bli skiltet inn på E45 mot Karlstad, med avkjøring ved Lilla Edet til E6 ved Ljungskile sør for Hogstorp. Omkjøringen stjeler verken tid eller km, men hvis du kjører elbil, bør du være på vakt ettersom det ikke finnes lademuligheter før du kommer ned på E6 igjen. Du kan velge å kjøre nordover som normalt med lokal omkjøring rundt raset.

 


motorvei
En velfortjent øl etter å ha funnet et overnattingssted langs motorveien.

Se også

motorvei
Ladeforviklinger i Sverige
Til Europa med elbil 2023
På verksted i utlandet

 

Til Europa med elbil 2023

europa

Jeg har stor respekt for elbil-pionerene som dro nedover til Europa for ti år siden. Det må ha vært spennende å ankomme byens eneste ladestasjon og finne ut at den var i ustand. Sånt blir det gode historier av. Mange av historiene ligger ennå ute på nettet og kan skremme folk fra å legge i vei. Mye er skjedd bare det siste året. Alle kan reise med elbil i Europa, skjønt ikke helt uten utfordringer. Det kan være lurt å forberede seg på forhånd.

 

Bekvemt med store ladestasjoner

Vi er mann og kone med hund som nylig dro med elbil til vårt lille hus ikke langt unna Perpignan i Frankrike. Selv om vi kjører Tesla, handler ikke innlegget kun om Tesla. Store deler av Teslas ladenett kan nå også betjene andre bilmerker. Har du mulighet, bør du registrere bilen din i Tesla-appen. Ikke fordi det er nødvendig, men fordi det er bekvemt å vite at du kan ankomme ladestasjoner med over 20 terminaler. Man behøver sjelden å vente – og i så fall neppe mer enn 5-10 minutter. Andre aktører, som IONITY, har god spredning, men det er færre terminaler på hvert sted.

Forberedelser

App’er er en viktig del av forberedelsene. Det er ikke like enkelt å ordne sånt når man står foran en ladeterminal i et fremmed land. Har du “riktig” ladebrikke, kan du komme gjennom hele Europa med én brikke eller én app. Elbil-foreningen og NAF har sånne brikker. Jeg har en brikke fra Recharge (Fortum Charge & Go) som også dekker IONITY og mange – for meg – fullstendig ukjente ladeoperatører i Tyskland, Frankrike og Spania. Ikke bare er hovedveiene dekket, men jeg kan lade lokalt i vår lille by også. Men du bør for sikkerhets skyld ha flere alternativer i tilfelle betalingsløsningen for én app er nede. IONITY og E.ON er gode alternativer for hele Europa.

 

europa
Fortum Charge & Drive (Recharge) gir tilgang til nesten alle lokale ladere i vår franske by

Er man avhengig av et velutbygd ladenettverk, er det også viktig å ha kartlagt reiserutene – ikke bare én reiserute, men også være forberedt på alternative ruter. Vår hovedrute gikk gjennom Hamburg, Hannover og Frankfurt. Hadde vi valgt å kjøre via Luxembourg til Frankrike, ville avstanden mellom ladestasjonene vært større. Ikke noe problem for dagens elbiler, men jeg frykter at stor avstand mellom ladestasjoner skaper ladekøer i ferietiden. Ved å sjekke ladekartet for ulike operatører, finner man fort kjørerutene med best dekning.

Ferge eller Sverige?

En del av planleggingen er å finne ut hvilken ferge man skal ta, eller om man skal kjøre gjennom Sverige. Med Kielfergen starter man i Tyskland og kan kjøre gjennom landet på én dag, forutsatt at man har tid og råd til å tilbringe nesten ett døgn på båten. DFDS fra Oslo ankommer Fredrikshavn rundt midnatt og da må man enten ta inn på et overnattingssted eller satse på at sjåføren har fått nok søvn under seilasen. Larvik-Fredrikshavn-fergen går kl 08.00 og 12.00 og ankommer etter ca. 4 timer. Fordelen med ferger, er at man ikke behøver å tilbringe like mange timer i bilen.

Sverige

Vi valgte å kjøre gjennom Sverige. Bor du i Oslo og starter kl. 8, kan du ankomme Syd-Danmark omtrent til samme tid som du ville ha kommet med båten som går fra Larvik kl. 12. Vår begrunnelse for å kjøre, var at vi ville følt oss bundet av å ha med en «mammadalt» hund på båten. Dessuten føles det befriende å ikke være bundet av avgangstider heller. Turen gjennom Sverige gikk bra. Vi ladet i Kungälv, men tok spisepausen i Falkenberg. Vårt neste stopp ble Löddeköpinge i Skåne. Der var det svært travelt på Tesla-stasjonen og man fikk kun lade opp til 80%. For å være sikker på å komme helt frem til dagens siste stoppested, valgte vi å toppe opp på E.On rett ved siden av mens vi spiste is.
 
Sverige har gode ladenettverk i nærheten av servicesentre med enkel adkomst fra E6. Ladeterminalene var godt synlige.

Danmark

Visste du at AutoPass-brikker også fungerer på Øresundbroen og Storebælt-broen? Vi har bom-abonnement uten brikke, men i anledning turen over de danske broene hadde vi funnet frem en gammel AutoPass-brikke. Jeg holdt den optimistisk opp mot frontruten foran bommen i “Biz-feltet” til Øresundbroen – men bommen ville seg ikke rikke. En hyggelig vakt kom oss til unnsetning og skannet koden på brikken – og fant ut at den var sperret. Heldigvis kunne vi betale på stedet og slapp å rygge bakover for å velge en annen luke – noe bilene bak oss sikkert satte pris på.
 
Kona mi røpet at å krysse Øresundbroen lenge hadde stått på hennes “bucket list”. Broen er et fantastisk byggverk, men hovedveien gjennom Sjælland og Fyn er til gjengjeld fryktelig kjedelig. Det eneste vi så, var veien. Hvordan verden så ut bak buskene, kunne vi bare ane ved å studere kartet på skjermen.

 

europa
Mange steder er det lite å se fra motorveiene

Tyskland

Etter å ha overnattet på Comwell Middelfart, dro vi inn i Tyskland. Vi hadde ikke bestilt noe hotell på forhånd, men jeg hadde siktet meg inn på et hotell i Herbolzheim like før Freiburg. Da vi ankom der på kvelden, var hotellet dessverre fullt. I den siste uken av ferietiden i Tyskland var mange ute i samme ærend. Hva skulle vi gjøre? Kjøre videre, eller forsøke å finne et annet hotell?
 
Hovedveiene i Tyskland er godt utbygd med rasteplasser og servicesteder, hvor man også kan lade fra lokale – og for meg ukjente ladestasjoner, – men de store Tesla-ladestasjonene er plassert på steder uten service-fasiliteter. Det gjorde at vi stanset flere ganger enn vi strengt talt behøvde – én for lading og én for å spise, drikke og strekke på beina. Hadde jeg ønsket, kunne jeg ha ladet på nesten alle stasjonene som lå på servicestedene med kodebrikken fra Recharge, men jeg la merke til at disse laderne ble flittig benyttet av andre bilmerker, så jeg tenkte for meg selv at “du som har Tesla, kan vel lade på et roligere sted”. Dessuten er strømmen billigst hos Tesla. Hjemover kommer vi nok til å benytte oss mer av lokale strømselskaper.

Kjøre om natten

Med ferietid og fulle hoteller i grenseområdet mellom Sveits, Tyskland og Frankrike fant vi ut at vi like gjerne kunne kjøre videre inn i det nattlige Frankrike. Å kjøre om natten har flere fordeler. Det er færre biler – og større andel av stødige sjåfører, sånn at man kan kjøre effektivt på cruise control. Å kjøre på franske motorveier koster penger. Turen fra Mulhouse til avkjøringen like før grensen til Spania kostet oss €80 (kr 925) men er verdt hver eneste penny. Ikke bare tilbyr Vinci Autoroutes de beste veiene, men også gode, nattåpne servicetilbud hvor man kan slappe av før man kjører videre. Om natten synes jeg det er viktig å ta pauser minst én gang i timen for å føle på kroppen om det er forsvarlig å kjøre videre.

 

europa
Ikke alltid like enkelt å finne ladestasjonene. Her i enden av en hotell-parkering med port

I Frankrike, som i Tyskland, finner man sjelden Tesla-ladere på de døgnåpne rasteplassene. I Frankrike opplevde vi å finne flunkende nye ladere på temmelig bortgjemte steder. I nattemørket ble de enda mer bortgjemte, – for flere steder slukkes nemlig gatelysene etter midnatt. Et par ganger måtte vi kjøre omveier, og fant fort ut at når man manøvrerer i trange byområder, må man kjøre i sneglefart for at navigasjonssystemet skal rekke å oppdatere seg. Det er en fordel å være to – én til å kjøre og én til å speide etter bortgjemte ladestasjoner. Det er nesten som et spill – Finn ladestasjonen!

Toaletter

Toaletter er viktig velferd når man er på veien. Vi ble skuffet av McDonalds langs hovedfartsårene. Dårlig mat og elendige sanitærforhold gjennom hele Europa. Da vi valgte en McDonalds-restaurant et par km utenfor motorvei-systemet, steg kvaliteten betraktelig. Vi sitter for øvrig igjen med et inntrykk av at organiserte rasteplasser med felles servicetilbud (Serways og Vinci) har generelt gode sanitærforhold.

Pass opp for hetebølge

I Europa hersker det nå hetebølge. Det kan medføre kortere rekkevidder, skjønt vi merket ikke noe til dét siden vi hadde ventilasjonsanlegget på helt fra vi startet i Danmark – også for hunden de gangene den måtte være alene i bilen. En negativ opplevelse var at frontruta sprakk få timer etter at vi hadde kommet frem. Kanskje var det ikke særlig smart å parkere en bil med avkjølt kupé i stekende sol når gradestokken nærmet seg 40 grader.
 
En positiv opplevelse er at ladebrikken fra Recharge (Fortum Charge & Go) fungerer på de lokale ladestasjonene her.

 

Se også

Ladeforviklinger i Sverige
E.ON
Ladbare veier med induksjon
nio norge
NIO bytter batterier på 3 minutter

En ny vår for en gammel Land Rover?

Interessen for å konvertere eldre biler til eldrift har skutt fart de siste årene. Ifølge kundelisten til en av hovedleverandørene for batteriløsninger og elmotorer ligger Storbritannia på toppen, med spredte forhandlere rundt i Europa. Sverige har én leverandør, mens elbil-landet Norge foreløpig er uberørt.

 

Electrogenic

Flere selskaper kan konvertere biler med forbrenningsmotorer til elektrisk drift, men foreløpig er alle i startfasen. Ett av selskapene, Electrogenic Ltd, tilbyr nå ombyggings-kit for enkelte bilmodeller, og satser på å kunne levere til verksteder og restauratører. Én av standard-løsningene er tilpasset Land Rover. Det enkleste kit’et er kalt Agricultural Kit, hvor ombyggingen kan utføres etter et drop-in prinsipp. I fremtiden skal man kunne ta med sin Land Rover til en lokal forhandler og få den bygget om. Agricultural Kit krever kun ombygging inne i motorrommet. Større kits krever mer omfattende inngrep – såpass store at de bør inngå som en del av et restaureringsprosjekt.

 

land rover

Vass Technology

De fleste Land Rover Defender på veiene i dag er motorisert med Land Rovers egne 2,5 5-sylindrede turbodiesel TD5 eller Ford Duratorq 2,4 eller 2,2. Typiske kandidater for ombygging er 12-15 år gamle, relativt velbrukte biler. Siden ombyggingen vil koste flere hundre tusen kroner, med oppgraderinger av styring, understell, bremser og drivverk, vil en viss grad av restaurering være nødvendig i tillegg. Vass Technology stilte ut to Land Rovere på årets London Classic Car Show. Disse var restaurert ned til minste detalj, med blant annet bytte av ramme og understell m.m. Selskapet er i startfasen for å utvikle løsninger for konvertering av biler med forbrenningsmotorer til eldrift. Utstillingsbilene er prototyper for to forskjellige ombyggingsløsninger. De tiltrakk ikke publikum bare på grunn av sine elektriske drivverk, men også fordi de var så flott restaurerte. Dette er biler som uansett ville ha vekket positiv oppmerksomhet selv med sine opprinnelige dieselmotorer, men begge bilene hadde nå Tesla-motorer og batteripakker fra Jaguar I-Pace.

Ikke i Norge

Å bruke Tesla-motorer og -batterier betyr ikke at det eksisterer noe formelt samarbeid. Sånt kan kjøpes fritt på det internasjonale delemarkedet. Selskapet NetGain Motors, Inc. har spesialisert seg på å levere grunnleggende komponenter til profesjonelle ombyggere, som Electrogenic. Selskapet har 8 partnere/forhandlere bare i Storbritannia, og like mange spredt ut over resten av Europa, herunder 2 i Sverige. Elbil-landet Norge er uberørt. Sverige har relativt liberale regler for ombygginger utført av selvbyggere. Problemet med dagens elbil-konverteringer er at de betraktes som vesentlige ombygginger av tidligere typegodkjente kjøretøy, noe som er svært krevende å få godkjent her i landet. Først når ombyggingene tar steget over til å produsere standardløsninger, kan de bli godkjente av internasjonale etater. Da er det mulig at man kan få bygget om biler også i Norge. Vi er ikke der ennå – og konverteringene vil neppe la seg gjennomføre uten at politikerne lemper på reglene sånn at det blir enklere å godkjenne ombygging til elektrisitet.
 
Kanskje en sak for MDG?

En bil for livet?

Land Rover Defender er et britisk ikon. De er solide, enkle, og ujålete arbeidsjern som passer inn over alt – foran en gammel pub, herregård eller forretningsbygg av glass og betong. Klassiske Land Rovere vil sannsynligvis aldri gå av moten. Hvis man skal ha én bil for resten av livet, er Land Rover en god kandidat. Land Rover Defender (eller tidligere serier) fortjener et ekstra liv – og egner seg godt for tunge batterier. Det har bransjen allerede funnet ut. Nesten alle de britiske selskapene tilbyr nå løsninger for Land Rover.

 

Hva som skjuler seg under

Selv om Land Rover egner seg bedre til elektrisk ombygging enn mange andre modeller, skiller ikke kit’ene seg mye konseptmessig fra øvrige modeller. Åpner man motorpanseret på protoypene fra Vass Technolgy, finner man en kontrollboks på toppen av ei batterikasse. En annen batterikasse er plassert bak et sted der drivstofftanken befant seg. Tesla-motoren sitter mellom rammevangene midt under bilen og er koblet til en permanent 4×4 transmisjon. Dette er en påkostet løsning.
 
Electrogenic tilbyr enklere løsninger hvor elmotoren monteres inn i eksisterende svinghjulhus, sånn at clutch og gear fortsatt kan benyttes. Ifølge leverandøren kan sluring i clutch-lamellene redde drivverket hvis man kjører «butt» i en trestubbe eller lignende. De tilbyr også et clutch-løst drivverk.

Hva som taler mot elektrisk ombygging

Elektriske Land Rover har noen klare ulemper. Uansett hva leverandørene måtte hevde, ville jeg aldri våget å kjøre i vann eller vasstrukken søle. Og hvilken rekkevidde vil man egentlig få på dårlige veier med snø eller søle? Med kritiske øyne kan man jo spørre seg – hvorfor har ikke Land Rover selv valgt å lansere en elektrisk Defender? Den største innvendingen vil likevel være prisen. Konverterer man en 15 år gammel TD5, vil prisen lett havne i overkant av hva man må gi for en flunkende ny Land Rover Defender 110 med ladbart hybriddrivverk (PHEV). Da er det fristende å legge sin gamle Land Rover for salg og i stedet bestille seg en ny Defender.
 
– skjønt den kan man neppe beholde resten av livet.

 

Ombygde biler

Vass Technology EV Defender 90 Soft Top

Donorbilen fra 2012 har fått en full nut-and-bolt restaurering med ny Marsland ramme, nytt interiør og bremser m.m. Drivverket består av én Tesla-motor på 286 HK og dreiemoment på 600 Nm koblet til konstant 4×4. I følge leverandøren er offroad-egenskapene like gode eller bedre enn donorkjøretøyet selv uten lavgirserie. Batteripakken er på 83 Kwh og stammer fra Jaguar I-Pace. Oppgitt rekkevidde er inntil 272 km. Ombordladeren kan ta 6,6 Kw og CCS hurtiglading 85 Kw. RHD. Bilen er til salgs. Pris: £119 995 (eks VAT) – NOK 1,5 mill (eks mva og vektavgift).

 

EV Defender 110 TD5 XS Station Wagon

2004-modellen fra Vass Technology har gjennomgått full frame-off restaurering med nye fjærer og bremser. Bilen er utstyrt med tøffe «backdated» dører, utvendig bur og soft top. Batteripakken er 35 Kwh som gir en relativt lav rekkevidde på omkring 110 km. Også denne bilen har én Tesla-motor på 286 HK og dreiemoment på 600 Nm. Ombordladeren kan ta 6,6 Kw og hurtiglading med CCS kan ta 38 Kw. RHD. Bilen er til salgs. Pris: £94 995 (fritatt for VAT) – NOK 1 187 500 (eks mva og vektavgift).

Nye Land Rover Defender

Nye Defender 110 XS Edition P400e 2,0 SI4 PHEV AWD ladbar hybrid yter 404 HK, og har en rekkevidde på inntil 43 km i elektrisk modus. Prisen er NOK 1 323 900 før vinterdekk og ekstrautstyr. Dette er altså et reelt alternativ til de ombygde bilene over. I England kan man faktisk få en Defender V8 til omtrent samme pris.

 

Oversikt over selskaper

NetGain Motors (Hovedleverandør av komponenter)

Netgain Motors forhandlere

Electrogenic
Electric Classic Cars
London Electric Cars
Electric Car Converts
Retro Electrics
Fellten
ital Spark

Andre forhandlere

Vass Technology
Clean Classics (Electrifying Land Rovers)
Plower (NL)
ECD Auto Design (Florida)
Sir M (Linköping)

 


Denne vakre Austin Healey er konvertert til batteridrevet drivverk – London Electric Cars

 

Se også

land rover
Tesla-drivverk i bobla
2CV – elbil på 20 timer