Rolls-Royce

Blott til beundring

Rolls-Royce Silver Cloud (4 bilder)
Rolls Royce Ghost (3 bilder)
silver shadow
Rolls Royce Silver Shadow (5 bilder)
Rolls-Royce Wraith (3 bilder)