Polestar

Omtalt

Signalmodell med uklart budskap

Til beundring

Polestar 1 (3 bilder)